top of page

Voldoen uw opdrachtnemers aan wetten, regels en kwaliteitseisen? Wij maken het inzichtelijk.

Als u voor sales of klantenservice externe partners inschakelt, bent u als opdrachtgever (mede)verantwoordelijk voor het voldoen aan wetten en regels. Daarnaast hebben de meeste organisaties eigen kwaliteitseisen.

Wij meten in welke mate uw partners voldoen aan deze eisen en maken inzichtelijk of volgens de regels wordt gewerkt. Dit doen wij door het naluisteren van sales- of service gesprekken, het nabellen van klanten, nalezen van chatlogs, of mystery shopping.

Daarnaast voeren wij audits uit bij uw partners op locatie. Tijdens een audit wordt in kaart gebracht of processen, organisatorische- en beveiligingsmaatregelen op orde zijn.

Wij vertalen onze bevindingen naar overzichtelijke managementrapportages en voorzien u van praktische tools om partners te beoordelen en risico's in kaart te brengen.

bottom of page